افرا

در آغاز هيچ نبود،كلمه بود و آن كلمه خدا بود

تفاوت سازمان سنتی ومدرن

اقتدار در سازمان سنتی  بر اساس اقتدار سنتی است، اقتداری که بر پایۀ سنت وعادات بوجود آمده است یعنی قدرت ومشروعیت برای کسی است که مسن تر باشد و تخصص ومهارت در راه کسب قدرت و مشروعیت نقش چندانی ندارد . در سازمان سنتی مالکیت ومدیریت غالبا بر عهدۀ یک نفرمیباشد به همین دلیل قدرت متمرکز میشود . درمقابل سازمان مدرن  سازمانی است که بر اساس قانون و مقررات  است، قانونی که برتخصص ومهارت اعضای سازمان تاکید میکند همچنین در سازمان مدرن مالکیت ومدیریت عمدتا در انحصار یک شخص نمی باشد .

استفاده از افراد به عنوان نیروی کار در سازمان سنتی براساس قانون وقاعدۀ بخصوصی نبوده است به این معنا که تقسیم کار غیر پیچیده و اولیه وجود داشته و تخصص عامل اصلی کارگزینی نبود. در صورتی که سازمانهای مدرن برای به خدمت درآوردن افراد از آزمون های ورودی استفاده می کند به این دلیل که بهترین ها به خدمت سازمان در بیایند ،یعنی سازمانهای مدرن عمدتا بر مبنای شایسته سالاری فعالیت میکنند.همچنین در این سازمانها برای بالا بردن کارایی هر بیشتر نیروی انسانی از برنامه هایی استفاده میشود تا میزان رضایتمندی کارکنان افزایش یابد ، این در حالی است که سازمان سنتی هیچ توجهی به خواستۀ کارکنان ندارد ووظایف بیشتر از روی اجبار وزور انجام میگرفت.

اجرای امور ووظایف در سازمان مدرن به صورت نظم یافته میباشد به گونه ای که افراد بر اساس نظم وقانون از پیش تعیین شده دست به فعالیت میزنند ودر برابر نظام حاکم کمتر دست به خلاقیت میزنند،اما،در سازمان سنتی اجرای وظایف بر اساس نظم وقانون از پیش تعیین شده نمی باشد بلکه بیشتر بر اساس میل واردۀ شخصی ، کارهای سازمان پیش میرود البته این وظایف نیز بر مبنای قوانین ازپیش تعیین شده نیست.

نوع نظارت در سازمان به صورت غیر مستقیم صورت میگرفت به همین نسبت دریافت اطلاعات از روند فعالیتها در سازمان سنتی نیز غیر مستقیم وگاه همراه با تصمیم گیریهای شخصی همراه  بود، اما در سازمان مدرن علاوه بر نظارت غیر مستقیم ، از تکنولوژی مدرن استفاده میشود .به این ترتیب مسئولین رده بالای سازمان به راحتی و بدون واسطه از اعمال  کارکنان خود مطلع میشوند ومیتوانند برای بهتر شدن مدیریت سازمان تصمیمات کاربردی را اتخاذ کنند.

 استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات  یکی دیگر از تفاوتهای سازمان مدرن وسنتی است. استفاده از این فناوری در زمینه پیشبرد هرچه سریعتر وبهتر اهداف سازمان کمک شایانی میکند علاوه بر آن ورود در دنیای مجازی این امکان را به  سازمانها میدهد تا با سایر نهادها وسازمانهای مشابه در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنند. در حالی که سازمانهای سنتی به دلیل نبود ودر نتیجه عدم استفادهاز تکنولوژی، نه تنها قادر به افزایش سرعت بهره وری سازمان نبودند بلکه به دلیل عدم برقراری ارتباط با سایر سازمان ها نمیتوانستند مشکلات موجود در سازمان خود را یافته ورفع کنند.

 نقش وحضور زنان در سازمان های سنتی ومدرن نیز متفاوت بوده است . در سازمان سنتی زنان کمترین نقش وحضور را به خصوص در رده های بالای قدرت  داشتند وحضور زنان عمدتا در فعالیت های کارگری وخدماتی  خلاصه میشد، اما در سازمان مدرن نقش وحضور زنان بسیار پررنگ تر از  گذشته شده است، تا جایی که ریاست ومدیریت بسیاری از سازمانها به عهدۀ آنان می باشد.

در مدیریت سازمان  سنتی همواره نتایج مورد توجه بوده و تمام تصمیم گیریها بر مبنای محصولات بدست آمده گرفته می شود و در نتیجه پیشگیری از بوجود آمدن نواقصات اتفاق نمی افتد. چرا که فرآيند معیوب همچنان به تولید آنها ادامه می دهد. در یک سازمان مدرن در کنار توجه به نتایج و محصولات در جهت مطابقت آنها با نیازهای مشتریها، باید اندازه گیری عملکرد فرآيندها از ایجاد محصول مناسب و مورد نظر اطمینان حاصل شود.

 

 

منابع:

گیدنز،آنتونی/جامعه شناسی/ترجمه منوچهر صبوری/1384نشر نی

صبوری،منوچهر/جامعه شناسی سازمانها /1385 نشر شب تاب

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:18  توسط ش.آ  |